Jak rozpoznać pożar sadzy w kominie?

01/26/23
Jak rozpoznać pożar sadzy w kominie?
Pożar sadzy w kominie może być tragiczny w skutkach i skończyć się zajęciem ogniem dachu albo całego poddasza, a nawet domu. Na szczęście część przyczyn pożarów sadzy w kominie można w prosty i szybki sposób wyeliminować. Wystarczy systematyczna kontrola stanu technicznego komina, a w szczególności przed i po zakończeniu okresu grzewczego.

Przyczyny pożaru sadzy w kominie

Pierwszym czynnikiem, który wywołuje pożar sadzy w przewodzie kominowym, jest zaniedbanie mieszkańców domu lub innych osób odpowiedzialnych za jego utrzymanie. Aby komin od pieca na paliwo stałe mógł bezpiecznie i sprawnie działać, należy go regularnie czyścić. Nie oznacza to jednak, że w ten sposób na pewno uda się zabezpieczyć przed pożarem. Drugim powodem, za który odpowiadają także sami mieszkańcy to regularne palenie w piecu niedozwolonymi odpadami generującymi trudną do usunięcia warstwę osadu. Spalanie takich materiałów, jak np. śmieci, mokre drewno, płyty wiórowe, czy też plastik, przyczynia się do wzrostu ryzyka pożaru sadzy. Nawet jeśli wyeliminuje się wszystkie wyżej wymienione przyczyny, nie ma się gwarancji, że przewód kominowy nie zajmie się ogniem. Do całkowitej pewności brakuje jeszcze systematycznych przeglądów komina, które należy wykonać przynajmniej raz w roku przed sezonem grzewczym. Można je wykonywać także trzy razy w roku, jeśli piec jest opalany węglem lub drewnem. Zgodnie z przepisami prawa, jedyną osobą, która ma uprawnienia do przeglądu komina jest kominiarz.

Pożar sadzy w kominie — objawy

Pożar sadzy w kominie nie za każdym razem będzie widoczny, szczególnie w pierwszej fazie, kiedy dopiero co doszło do zapłonu. Najważniejsza jest błyskawiczna reakcja, która pozwoli zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia na pozostałą część domu lub uszkodzenia przewodu kominowego. Co świadczy o pożarze sadzy w kominie?

Niepokojące dźwięki w przewodzie kominowym

Pożarowi sadzy, który zajął przewód kominowy bardzo często towarzyszy głośny huk i szum dobiegający z jego wnętrza. Jeśli usłyszy się coś takiego, należy niezwłocznie reagować i wezwać straż pożarną. Tego typu hałas oznacza gwałtowne spalanie, które prowadzi do szybkiego wzrostu temperatury. W konsekwencji może dojść do rozszczelnienia przewodu kominowego, a niekiedy nawet do jego rozerwania

Iskry z komina

Pierwszym zjawiskiem, które można zauważyć, są iskry wydobywające się z komina. Dzieje się tak przez płonące płaty sadzy w kominie. Taki widok powinien od razu wzbudzić niepokój, ponieważ nie wróży to nic dobrego. Natomiast zlekceważenie problemu może okazać się tragiczne w skutkach. Często też pojawiają się płomienie, których wydostawanie się jest od razu widoczne. Wyjście na zewnątrz domu da wyraźny obraz tego, że doszło do pożaru sadzy.

Jak zapobiegać i postępować z pożarem sadzy?

Oczywiście można zapobiegać pożarom sadzy w przewodach kominowych. Ważne jest to, aby je regularnie czyścić. Kiedy jednak pojawi się już taka sytuacja, warto wiedzieć, co zrobić, aby zminimalizować straty i zadbać o bezpieczeństwo. Przede wszystkim należy wezwać straż pożarną. Następnie w miarę możliwości trzeba zamknąć dopływ powietrza do pieca zarówno od góry, jak i od dołu, co powinno doprowadzić do wygaśnięcia paleniska. Pożaru sadzy nie gasi się przy pomocy wody. Efektem takich działań byłoby nagromadzenie się dużej ilości pary, która mogłaby doprowadzić do pęknięcia przewodu kominowego. Bez względu na temperaturę na zewnątrz konieczne jest otwarcie okien i wywietrzenie wszystkich pomieszczeń. Należy także ewakuować wszystkich mieszkańców z budynku.

Czym grozi pożar sadzy w kominie?

Zauważony odpowiednio szybko i opanowany pożar sadzy w kominie może uchronić przed dużymi szkodami. Jeśli jednak tak się nie stanie, to w najlepszym przypadku koniecznością będzie przeprowadzenie naprawy przewodu kominowego. Poza uszkodzeniami mechanicznymi możliwy jest pożar całego domu, ponieważ rozszczelnienie się komina doprowadzi do rozprzestrzeniania się ognia na przyległe elementy konstrukcji. Natomiast wydobywające się z wylotu iskry i płomienie mogą zająć cały dach. Ponadto pożar komina może być niebezpieczny również dla innych budynków.
 

powrót