Jak zlikwidować ciąg wsteczny w kominie? Podpowiadamy co zrobić, gdy to zjawisko wystąpi

03/24/21
Jak zlikwidować ciąg wsteczny w kominie? Podpowiadamy co zrobić, gdy to zjawisko wystąpi

Aby proces ogrzewania mieszkania przebiegał bez zarzutów, potrzeba wydajnego systemu odprowadzania spalin. Za samoczynne usuwanie gazów odpowiedzialny jest ciąg kominowy, który stanowi siłę zasysającą wszelkie powstałe podczas spalania opału odpady lotne. Ciąg kominowy generowany jest w wyniku powstania różnicy gęstości między powietrzem wewnątrz przewodu kominowego i chłodnym znajdującym się na zewnątrz. W przypadku, gdy jest ona zbyt niska, może wystąpić uciążliwe zjawisko wstecznego ciągu kominowego. Czym on jest?

Na czym polega wsteczny ciąg?

W większości urządzeń grzewczych usuwanie spalin odbywa się z wykorzystaniem sił grawitacji. Ciepłe gazy ze względu na mniejszy ciężar w sposób naturalny wyciągane są do góry poprzez system kominowy. Jedynie w przypadku kotłów z zamkniętą komorą spalania i kondensacyjnych spaliny usuwane są w inny sposób, wykorzystując nadciśnienie wytworzone przez zamontowanie w nich wentylatory.

W pewnych sytuacjach ciąg kominowy może być jednak niewystarczająco duży, by odprowadzić całość wytworzonych gazów. W takim przypadku, dochodzi do cofania się dymu do pomieszczeń. Istnieją również wówczas problemy z rozpaleniem ognia w przypadku kotłów opalanych paliwem stałym. Przy piecu gazowym mogą wystąpić kłopoty z zapłonem palnika.

Dlaczego powstaje ciąg wsteczny?

Wystąpienie tego zjawiska może być uwarunkowane kilkoma czynnikami, do których należy: 

  • niewystarczająca wysokość systemu – problem ten szczególnie często dotyczy niskich domów parterowych, w których komin okazuje się zbyt mały, aby stworzyć optymalną różnicę temperatur. Aby zapewnić optymalny ciąg, system odprowadzania spalin powinien osiągać wysokość około 5 metrów,

  • wiatr – może on powodować zawirowania w okolicach wylotu komina i powstanie stref nadciśnienia, które wpływają na zmniejszenie efektywności odprowadzania spalin. Problemy pojawiają się jedynie na niektórych obszarach, gdzie występują tzw. wiatry opadające,

  • niewłaściwe położenie wylotu komina względem dachu – powoduje ono tworzenie układów nadciśnienia ponad wylotem, które mogą zaburzać odprowadzanie spalin,

  • niedostateczna wielkość przekroju poprzecznego systemu kominowego – im mniejszy przekrój, tym słabszy ciąg może zostać wytworzony.

Jak wyeliminować problem?

Najczęstszym sposobem na likwidację wstecznego ciągu jest wydłużenie i ocieplenie systemu kominowego. Pozwala to zwiększyć różnicę temperatur między jego wnętrzem a powietrzem atmosferycznym, przez co efekt samoczynnego usuwania spalin również wzrośnie.

Problemem mogą być również zabrudzenia znajdujące się w systemie kominowym. W takim przypadku wystarczy przeprowadzić standardowe czyszczenie. Jeśli występują jedynie niewielkie kłopoty z ciągiem wstecznym można również zainstalować dodatkowe elementy wspomagające wypychanie spalin na zewnątrz.

 

powrót