Dobudowa komina — pozwolenie czy zgłoszenie?

06/15/23
Dobudowa komina — pozwolenie czy zgłoszenie?

Najczęściej komin budowany jest w momencie, kiedy powstają ściany budynku i jest ukryty wewnątrz nieruchomości. Są jednak sytuacje, w których niezbędna jest dobudowa komina zewnętrznego. Do wyboru jest kilka możliwości, ale najważniejsze jest to, aby cały proces budowlany był przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Czy w takim przypadku niezbędne jest pozwolenie na budowę? Z reguły przewody kominowe ujęte są w projekcie domu, ale co w przypadku, gdy będzie to dobudowa?

Czy dostawienie komina wymaga pozwolenia na budowę?

Jak zostało wspomniane we wstępie do artykułu, przewód kominowy, jego usytuowanie i parametry są z reguły ujęte w projekcie domu. W takim przypadku pozwolenie na budowę jest równoznaczne z pozwoleniem na budowę komina ceramicznego lub stalowego, w zależności, jakie rozwiązanie się wybierze. Z kolei w sytuacji, gdy projekt nie obejmuje komina, a z różnych przyczyn musi on powstać, koniecznie trzeba zaktualizować projekt budowlany i postarać się o pozwolenie z urzędu.   Dobudowa komina zewnętrznego ma istotne znaczenie, chociażby dla bezpieczeństwa domowników, gdy zainstalowany jest inny system ogrzewania. Komin wpływa na wiele aspektów związanych z nieruchomością. Przede wszystkim odgrywa rolę związaną z funkcjonowaniem budynku, jego parametrami i szeregiem innych kwestii, które ujęte są w przepisach prawa budowlanego.

Czy w takim razie w każdym przypadku niezbędne jest pozwolenie na budowę? W przypadku stalowego komina, który będzie powieszony na ścianie budynku, nie wymaga się pozwolenia ze względu na brak fundamentów oraz konstrukcji samonośnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy komin przekracza wysokość trzech metrów. Wtedy jest to uznawane za przebudowę, co wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia.

Warto także wiedzieć, że w przypadku, gdy komin stanowi element przyłączeniowy do pieca, wkład kominowy montowany w trakcie renowacji już istniejącego komina lub zewnętrzną konstrukcję od podstaw, nie wymaga pozwolenia. Wystarczy zgłoszenie do odpowiedniej jednostki, Kwalifikowane to jest, jako wykonanie przyłączy cieplnych do istniejącego komina.

Procedury i koszty związane z pozwoleniem na dobudowę komina

Dobudowa komina wiąże się nie tylko z kosztami materiałów czy ekipy budowlanej. To także koszty związane z formalnościami, w tym między innymi z pozwoleniem na budowę. Ich wysokość uzależniona jest od skali działania. Komplet podpisów na dokumentach pozwala oszczędzić sobie kłopotów w razie przypadkowego pożaru, ale co istotne, wszelkie decyzje i pozwolenia mogą pochłonąć nawet do 60 procent wartości projektu. Szczegółową wycenę pozwolenia można uzyskać we właściwym dla lokalizacji budynku urzędzie miasta lub gminy.

Dobudowa komina to także procedury, które należy spełnić. Przede wszystkim niezbędne jest zadbanie o projekt budowlany całej konstrukcji. Powinny się w nim znaleźć takie informacje, jak sposób budowy, zastosowane materiały, czy też wymiary. Z kompletem dokumentów należy udać się do urzędu i starać się o pozwolenie na budowę.

 

Dobudowa komina — podsumowanie

Dobudowa komina to przedsięwzięcie, które może, ale nie musi wiązać się ze spełnieniem wielu formalności. W niektórych przypadkach wystarczy tylko zgłoszenie dobudowy, a w innych trzeba przedłożyć szerszą dokumentację wraz z projektem budowlanym. Jeśli dobuduje się komin, mimo braku niezbędnych dokumentów, inspektor budowlany może nakazać rozbiórkę komina i ukarać finansowo inwestora.

 

powrót